Saturday, November 27, 2021

הגשת סיפורים


"חלומות באספמיה" מתמקד בסיפורים מוזמנים, אך מוכן לשקול לפרסום גם סיפורי מקור עצמאיים בז'אנרים הספקולטיביים.


אנחנו מקבלים סיפורי מדע בדיוני, פנטזיה והיסטוריה חלופית. איננו מקבלים סיפורים סוריאליסטיים משום סוג – מדע בדיוני ופנטזיה דורשים בדרך כלל היגיון פנימי יציב. פרט למקרים נדירים לא נקבל סיפורי אימה או פנטזיית חרבות וכשפים. עדיפות תינתן לסיפורים מבוססי עלילה ודמויות על פני סיפורים מבוססי רעיון.

ככלל איננו מעוניינים בסיפורי פואנטה. סיפורים כאלה יתקבלו רק אם יש לכך הצדקה סגנונית ועלילתית ברורה. אנו מעדיפים סיפורים שהרעיון משמש בהם כנקודת מוצא לעלילה מורכבת עם דמויות מעניינות, ולא כמסקנה שאליה הסיפור מנסה להוביל. אם כתבתם סיפור שמסתיים ב"טוויסט", אנא שאלו את עצמכם "מה קורה הלאה?" אם יש לכם תשובה, זה כנראה לא אמור להיות הסוף.


חובה להגיה היטב את הסיפורים לפני המשלוח. סיפורים רצופי שגיאות לשוניות יידחו אוטומטית.

                      

אורך מומלץ: 2,000 מילים ומעלה.


כתובת למשלוח סיפורים: editor@aspamia.biz. יש לציין בכותרת "סיפור לחלומות באספמיה" ולצרף את הסיפור בקובץ וורד או rtf. אין לשלוח יותר מסיפור אחד בכל פעם.


תשלום: 11 אגורות למילה.

 

לתשומת לבכם – אין להגיש סיפור לכמה כתבי עת במקביל.


כמו כן אין לפרסם מחדש תוכן שפורסם בעבר ב"חלומות באספמיה" בלי לבקש את אישורנו לכך, מראש ובכתב, ואין לפרסם בשום מקרה טיוטות של הסיפור.


 

התנאים המפורטים בדף זה הם תנאים מינימליים אך מחייבים. 

משלוח חומר לפרסום ב"חלומות באספמיה" מהווה הסכמה לתנאים האלה.


ת.ד 6210
טלפון: 09-8857173
פקס: 09-8857069

Copyright © 2021 חלומות באספמיה. All rights reserved.


בניית אתרים עם מערכת ניהול תוכן