Saturday, November 27, 2021

גיליון 1 של חלומות באספמיה יצא לאור בשנת 2002 לקראת אייקון – פסטיבל המדע הבדיוני השנתי של האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה. הרעיון החולמני לקבץ אסופת סיפורים קצרים של חברי פורומי המדע הבדיוני התגבש והפך למציאות וההמשך כבר נכתב בדפי ההיסטוריה. אחר כך היו עליות ומורדות, שבסופן כתב העת קירטע ודעך.


כעת אנו יוצאים, פעם נוספת, לדרך חדשה.


חלומות באספמיה קם כדי לשמש במה ליצירה מקורית וזה עדיין החזון של כתב העת. אנחנו כאן כדי לפרסם בעיקר סיפורים של סופרים ישראלים, רבים ככל האפשר. אלא שאיננו יכולים להתחייב מראש, לפחות בשלב זה, שנצליח להפיק מדי חודשיים גיליון שלם שיתבסס ברובו על סיפורי מקור. להבדיל מראשית הדרך, וכחלק מתהליך ההתבגרות וההתמקצעות של כתב העת, של הקהילה ושל הסופרים, אנחנו מציבים הפעם רף גבוה יותר בפני הכותבים. הגיליונות שיראו אור בשנה הקרובה, אחת לחודשיים, יציגו אפוא יותר סיפורים מתורגמים מאשר סיפורי מקור. אנחנו מאמינים ומקווים כי בהמשך הדרך היקף היצירה המקורית המקומית יעלה בהתמדה.


 

 


ת.ד 6210
טלפון: 09-8857173
פקס: 09-8857069

Copyright © 2021 חלומות באספמיה. All rights reserved.


בניית אתרים עם מערכת ניהול תוכן